Mukanasi muovauksessa - Molding with You

Lokari on sitoutunut tuottamaan korkealaatuisia kestomuovituotteita. Oma levynvalmistus takaa nopean reagoinnin asiakkaan tarpeisiin. Ratkaisemme valmistavan teollisuuden haasteita yhdessä asiakkaidemme ja partneriverkostomme kanssa. Kierrätämme uusiokäyttöön kaikki tuotantomme sivuvirrat.

Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakas parantaa tuotteensa ominaisuuksia, saavuttaa logistisia etuja ja voi nauttia häiriöttömästä ja nopeasta saatavuudesta. Toimintaprosessin tehokkuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys on varmistettu sertifioiduilla ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -johtamisjärjestelmillä.

Perheyritys palvelee asiakkaitaan paikallisesti Raumalla, sekä jälleenmyyntiverkostomme kautta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Saksassa. Vientialueitamme ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka ja Aasia.

VALLITSEVASTA COVID-19 -TILANTEESTA HUOLIMATTA YRITYKSEMME TOIMINTA JATKUU TOISTAISEKSI NORMAALISTI. TYÖNTEKIJÄMME OVAT TAVOITETTAVISSA TOIMITUKSIIN JA TILAUKSIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA. SEURAAMME TILANNETTA TARKASTI JA TIEDOTAMME MUUTOKSISTA ASIAKKAITAMME JA SIDOSRYHMIÄMME VÄLITTÖMÄSTI.

Neljä faktaa Lokarista
1
Pidämme minkä lupaamme
Korkea laatu ja toimitustarkkuus ovat osa yrityksemme DNA:ta.
2
Tarjoamme ratkaisuja ongelmiin
Haluamme jakaa 40 vuoden kokemuksemme muovin työstämisestä.
3
Kunnioitamme ympäristöä
Sitoudumme uusiokäyttämään tai kierrättämään kaikki tuotantomme sivuvirrat.
4
Säästämme resursseja
Anna meidän osallistua tuotteen suunnitteluun kanssasi.

Miten Lokari ratkaisee?

Polyeteenistä valmistetut tuotteet tarjoavat erinomaisen muokattavuuden. Etuja verrattuna perinteisiin materiaaleihin ovat:

  • kulutuskestävyys
  • sietää kemikaaleja
  • ei kolhiinnu eikä ruostu
  • vaimentaa tärinää
  • kevyt, ominaispaino 0,95

UV-suojatut tuotteet kestävät hyvin niin pohjoisten maiden kylmiä säitä kuin Välimeren alueen polttavaa aurinkoa.

Kaikki nämä ominaisuudet takaavat tuotteille pitkän elinkaaren ja ovat kustannustehokas vaihtoehto.

Asiakassegmentit
Merenkulku ja liikenne

Koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen muoviosat, mm. suojat, kotelot, opasteet ja ritilät.

Ympäristörakentaminen

Syväkeräimien ja kompostorien osat, katteet sekä puutarhavälineet

Logistiikkaratkaisut valmistavaan teollisuuteen

Lavat, paikoitusalustat, altaat

Raskas teollisuus

Mm. murskainten ja seulojen suojat, ovet ja kotelot. Puskurit, liukulevyt

Asiakkaat maailmankartalla

Pitkäaikaiset kumppanuussuhteet vientiasiakkaisiin on rakennettu laadukkaalla tekemisellä. Asiakkaamme arvostavat korkeaa toimitustarkkuuttamme ja nopeaa reagointia muutoksissa. Sopimusvalmistustuotteitamme lähtee säännöllisesti neljään maanosaan ja liikevaihdosta niiden osuus on noin viidennes. Paikallista palvelua Lokarituotteiden myyntiin saat jälleenmyyjiltämme Euroopassa.

Ajankohtaista
Asiakastyytyväisyys Leo laine Oy

Asiakastyytyväisyyskysely 2020

Leo Laine Oy toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn lokakuussa 2020. Sen tavoitteena oli kartoittaa, mitkä toimittajavalintoja ohjaavat tekijät ovat asiakkaille tärkeimpiä, ja miten Leo Laine on onnistunut näissä tekijöissä. Kyselyn avulla kerättiin myös kehittämisehdotuksia. Arvioitavia toimittajavalintoja ohjaavia tekijöitä oli kyselyssä listattu 12 kpl. Arviointiasteikolla 1-4, jossa 1 on erittäin huonosti ja 4 on erittäin hyvin, Leo Laine sai...
Johtamisjärjestelmät Leo Laine Oy

Uudet laadunhallintajärjestelmät ISO 45001 JA ISO 14001

Leo Laine Oy on sitoutunut noudattamaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmää ISO 45001 ja ympäristöjärjestelmää ISO 14001. DNV GL:n suorittamien syyskuisten auditointien tuloksena yritykselle on myönnetty näistä järjestelmistä uudenkarheat sertifikaatit. Yrityksellä on nyt kolme sertifioitua laadunhallintajärjestelmää, sillä laatujärjestelmä ISO 9001 on ollut Leo Laineella käytössä jo vuodesta 1998. – Laadunhallintajärjestelmien vaatimukset on integroitu osaksi päivittäistä tekemistämme. Ne...
Lokari laajentaa

Tuotantotilojen laajennus valmistunut

Valmistunut laajennus tukee kasvua Muovilevyn valmistukseen ja jatkojalostukseen erikoistunut Leo Laine Oy on saanut tuotantotilojensa laajennuksen valmiiksi. Laajennus käsittää kaikkiaan 600 neliötä ja vastaa pääosin kolmen oman ekstruusiolinjan kasvaneeseen tilantarpeeseen. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö kerätään talteen ja ohjataan laajennusosan lämmitykseen. Lämmitysmuodon tekniikka tukee Leo Laine Oy:n pyrkimystä toimia kestävällä, luonnonvaroja säästävällä tavalla. Investointipäätös perustuu yrityksen sopimusvalmistusliiketoiminnan...

Lokari lisää levynvalmistuksen kapasiteettiaan

Belgialainen Meaf Machines B.V. toimittama ekstruusiolinja asennettiin Metallitie 10:n tuotantohalliin keväällä 2017.