Lokari kouluttaa

Neljä yrityksemme tuotannon työntekijää suorittavat työn ohessa muovimekaanikon ammattitutkintoa. Kaksi vuotta kestävät koulutukset alkoivat kahdessa eri vaiheessa vuosien 2017 ja 2018 aikana. Henkilöstön osaamistason kohottamisella on suora yhteys yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä on yksi tärkeä tekijä, miksi yrityksemme tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, toteaa toimitusjohtaja Outi Laine.

Koulutuksen järjestää Koulutuskeskus Salpaus ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää koulutukseen rahoituksen.
Lisätiedot: Outi Laine, outi.laine@lokari.fi

Leave a Reply