Robottileikkuu
Tietokoneohjatuilla teollisuusroboteilla voidaan suorittaa toistuvaa työtehtävää nopeasti ja tarkasti. Robotti soveltuu hyvin suorittamaan fyysisiä, kuormittavia työvaiheita, mikä taas vapauttaa työntekijän aikaa esimerkiksi tuotelaadun tarkkailuun.

Lokarin tuotannossa käsivarsirobotit suorittavat muovattujen tuotteiden irti leikkuuta ja viimeistelyä. Jaksoaika on optimoitu kääntöpöydillä, jolloin toiseen asemaan ladataan tuotetta samalla, kun robotti viimeistelee toisessa asemassa olevaa tuotetta. Turva-alueet on rajattu suoja-aidoin ja valokennoin. Robottien ohjelmoinneista vastaa Lokarin oma henkilökunta. 

Robottileikkuulla muovituotteen leikkuu ja viimeistely. Käsivarsirobotti ja kääntöpöytä mahdollistavat korkean automaatioasteen​