Miksi Leo Laineen muovituotteet eivät ole osa tätä kuvaa?

Kunnioitamme ympäristöä
Sitoudumme kierrättämään tai uusiokäyttämään kaikki tuotantomme sivuvirrat

Yksi kestomuovin valintaa ohjaava tekijä tulisi olla lupaus pitkästä elinkaaresta – hyvin suunniteltu, käyttötarkoitukseensa optimoidusta muovilaadusta valmistettu tuote kestää käytössä pitkään särkymättä ja menettämättä ominaisuuksiaan. Toinen meille tärkeä muovin ominaisuus on kierrätettävyys, joka tarkoittaa mahdollisuutta hävittää käytöstä poistettu tuote aiheuttamatta ylimääräistä kuormitusta ympäristölle.

Lokari uusiokäyttää tai kierrättää kaiken omassa tuotannossa käytettävän muovimateriaalin. Valmistamissamme tuotteissa kierrätysmateriaalin osuus on keskimäärin n. 30 %, mutta tuote voidaan valmistaa vaikkapa kokonaan kierrätysmateriaalista asiakkaan niin toivoessa.

Kierrätysjärjestelmämme voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: niin sanotun puhtaan muovimateriaalin uusiokäyttämiseen ja lattiarouheen toimittamiseen uudelleenkäytettäväksi. Puhtaat, suoraan leikkuuprosessista talteen otetut muovilevyn palaset rouhitaan tehokkaissa myllyissä ja palautetaan ekstruusioprosessiin, jossa niistä valmistetaan uudelleen muovilevyä. Tämä osuus kattaa muovin sivuvirroistamme noin 95 prosenttia. Loput, noin 5 %, on niin sanottua lattiarouhetta, joka kerätään huolellisesti suursäkkeihin ja toimitetaan kumppaniverkostomme kautta pestäväksi ja uudelleen kiertoon.

Erottelemme huolellisesti muovilaadut ja merkitsevät värit toisistaan. Kuljetinlaitteisiin asennetut metallinpaljastimet estävät haitallisten vierasesineiden pääsyn rouheen joukkoon. Käytämme omassa levynvalmistusprosessissamme ainoastaan oman tuotantomme sivuvirtana syntyvää rouhetta. Näin voimme varmistua raaka-aineen, levyn ja lopputuotteiden korkeasta laadusta.

Tavoitteenamme on vastuullinen, ympäristön huomioiva sekä turvallinen toiminta ja johtaminen. Kestävän kehityksen periaatteita noudattaen pyrimme turvaamaan riittävät resurssit myös tuleville sukupolville. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintaamme laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä työhyvinvoinnissa. Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita, lakeja ja asetuksia sekä yrityksen arvoja.

Vastuullista
valmistusta
Johtamis-
järjestelmät
Johtamisjärjestelmät tukevat liiketoimintamme prosesseja ja pitkällä tähtäimellä ne rakentavat kestävää liiketoimintaa. Yrityksellä on kolme DNV:n myöntämää sertifikaattia laadun, ympäristön ja työturvallisuuden osa-alueille.

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. ISO 9001 -sertifioinnilla on merkittävä rooli Leo Laine Oy:n kestävän liiketoiminnan toteuttamisessa, koska virheiden vähentäminen säästää kustannuksia luoden kilpailuetua asiakkaillemme. Sertifikaatti on myönnetty meille ensimmäisen kerran vuonna 1998.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi. Järjestelmän avulla varmistetaan ympäristöasioiden hallinnan vaatimustenmukaisuus, liittyen toiminnan tehokkuuteen, parantamiseen, lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin. Jatkuvalla parantamisella hallitsemme päästöt paremmin, kierrätämme tehokkaammin ja vähennämme ympäristökuormitusta huomioimalla myös tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Resurssien hallinnan keinoin tehostamme myös energian käyttöä, joka parantaa kilpailukykyämme markkinoilla. Sertifikaatti on myönnetty Leo Laineelle vuonna 2020.

ISO 45001 työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä (TTT) edellyttää organisaatiolta vaarojen tunnistamista, työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointia sekä sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamista. Toiminnan tavoitteena on minimoida henkilöstöön ja muihin asianosaisiin kohdistuvat TTT-riskit. Tämä toteutetaan työskentelemällä järjestelmällisesti työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien ja vaaratilanteiden esiintymisen ja toistumisen ehkäisemiseksi. Sertifikaatti on myönnetty vuonna 2020.