Asiakas-
tyytyväisyyskysely 2020

Leo Laine Oy toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn lokakuussa 2020. Sen tavoitteena oli kartoittaa, mitkä toimittajavalintoja ohjaavat tekijät ovat asiakkaille tärkeimpiä, ja miten Leo Laine on onnistunut näissä tekijöissä. Kyselyn avulla kerättiin myös kehittämisehdotuksia.

Arvioitavia toimittajavalintoja ohjaavia tekijöitä oli kyselyssä listattu 12 kpl. Arviointiasteikolla 1-4, jossa 1 on erittäin huonosti ja 4 on erittäin hyvin, Leo Laine sai kaikissa arvioiduissa tekijöissä arvosanakseen yli 3 ja kahdeksassa niistä yli 3,5. Kaikkein parhaimmat arviot yritys sai yhteyshenkilöiden ammatillisesta osaamisesta, toimitustarkkuudesta ja reklamaatioiden hoidosta. Heikoimman lukeman saimme asiakasvierailujen säännöllisessä toteuttamisessa.

Olemme iloisia, että yhteyshenkilöidemme ammatillinen osaaminen välittyy asiakkaillemme. Tässä tietysti reklamaatioiden hoidollakin on roolinsa. Olemme satsanneet työntekijöiden jatkuvaan kehittämiseen ja kouluttamiseen. Teemme niin myös jatkossa, jotta osaaminen pysyy hyvällä tasolla, kommentoi myyntijohtaja Juho Kauppi ja jatkaa:
Toimitusvarmuus- ja tarkkuus on yksi avaintunnusluvuistamme ja sen toteuttamisesta kiitos kuuluu ihan koko henkilökunnallemme.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista Leo Laine Oy:n myyntitiimi laatii kehityssuunnitelman.

Säännöllisiä asiakaskäyntejä aloimme toteuttaa systemaattisesti vuonna 2019, mutta korona katkaisi käytännön hyvän startin. Tarkoituksena on jatkaa käytäntöä ja vahvistaa vierailukulttuuria, kunhan olosuhteet antavat siihen taas mahdollisuuden, kertoo Kauppi.

Asiakastyytyväisyyskyselyn palkintoarvonta on suoritettu 5.11.2020 ja kolmelle voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Leo Laine Oy kiittää vielä lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita!