Termoplast för tuffa förhållanden

Återvinningsbara, högklassiga, lätta och starka. Dessa egenskaper har de termoplastprodukter som familjeföretaget Leo Laine Oy i Raumo tillverkar.

Tillverkningen startade på 70-talet. Sedan dess har företaget moderniserat sin utrust-ning och köpt nya maskiner. ”Vi blickar mot framtiden!” berättar företagaren Outi Laine.
Produkterna tillverkas av genomfärgad polyeten. ”Om en produkt får repor eller blir tillbucklad påverkas in-
te färgen”, preciserar Laine.

”Om den blir tillbucklad, hoppar bucklan tillbaka.” Denna typ av egenskaper möjliggör tillverkning av till exempel komponenter för arbetsmaski-ner. Laine preciserar: ”Materialet tål tuff användning! Det tål kalla och höga tem-peraturer utan att tappa några egenskaper, uthållighet, slaghållfasthet eller kemika-lietolerans.” Alla råvarulaster som kommer från Leo Laine är certifierade, vilket gör bolagets verksamhetskoncept mer miljöre-spekterande.

Försäljningschef Juho Kauppi förtydligar: ”Vi återvinner si-doflöden i vår tillverkning till hundra procent. 95 % återanvänder vi inom fabriken. Resterande 5 % skickas till en yttre aktör som återvinner det som inte fyller våra kvali-tetskrav.”
Leo Laine har en lång historia i Sveri-ge. ”Det finns mycket kompetens inom bilindustrin i Sverige”, gläds Laine. ”Dessutom finns det från västkusten, där vår fabrik ligger, snabba och pris-mässigt konkurrenskraftiga leverans-vägar till Sverige. Vi kan med andra ord enkelt leverera stora komponen-ter till Sverige.”

Leo Laine tillverkar bland annat lätta, slaghållfasta, färgade och återvinningsbara produkter med vakuumformningsteknik.

  • Grundades 1967.
  • Kundsegmenten består av sjöfart och transport, miljöbyggnad samt tung industri. Bolaget erbjuder även logistiklösningar för tillverkningsindustrin.
  • Leo Laine har beviljats kvalitets-, miljö- och arbetssäkerhetscertifikaten ISO9001, ISO14001 och ISO45001
ISO sertifikaatit