Tuotantotilojen laajennus valmistunut

Valmistunut laajennus tukee kasvua


Muovilevyn valmistukseen ja jatkojalostukseen erikoistunut Leo Laine Oy on saanut tuotantotilojensa laajennuksen valmiiksi. Laajennus käsittää kaikkiaan 600 neliötä ja vastaa pääosin kolmen oman ekstruusiolinjan kasvaneeseen tilantarpeeseen. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö kerätään talteen ja ohjataan laajennusosan lämmitykseen. Lämmitysmuodon tekniikka tukee Leo Laine Oy:n pyrkimystä toimia kestävällä, luonnonvaroja säästävällä tavalla.

Investointipäätös perustuu yrityksen sopimusvalmistusliiketoiminnan positiiviseen kasvuun.

– Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan vuonna 2019. Varmistaaksemme kapasiteetin asiakkaidemme kasvavaan kysyntään, olemme viime aikoina investoineet merkittävästi tuotantoomme, yrityksen toimitusjohtaja Outi Laine kertoo.

Laajennus osa investointien sarjaa


Leo Laineen toiminta nojaa korkeaan toimitustarkkuuteen ja laatuun, ympäristönäkökohdat huomioiden. Laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden odotetaan parantavan myös työntekijöiden työssä viihtyvyyttä ja vähentävän fyysistä kuormitusta.

-Huhtikuussa päivitämme uusimman suulakepuristuslinjamme loppupään, ns. downstreamin. Uusinnan myötä pystymme tarjoamaan asiakkaille entistä monipuolisemman levyvalikoiman. Syksyllä otamme käyttöön uuden sukupolven alipainemuovauslinjan, joka nopeuttaa läpimenoa ja pienentää valmistuksen sivuvirtoja. Myös tuotteiden viimeistelyssä käytettävä käsivarsirobotti on hankintalistalla, tuotantopäällikkö Hans Kallionpää kertoo lähitulevaisuuden suunnitelmista.