Uudet laadunhallinta-
järjestelmät ISO 45001 JA ISO 14001

Leo Laine Oy on sitoutunut noudattamaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmää ISO 45001 ja ympäristöjärjestelmää ISO 14001. DNV GL:n suorittamien syyskuisten auditointien tuloksena yritykselle on myönnetty näistä järjestelmistä uudenkarheat sertifikaatit. Yrityksellä on nyt kolme sertifioitua laadunhallintajärjestelmää, sillä laatujärjestelmä ISO 9001 on ollut Leo Laineella käytössä jo vuodesta 1998.

– Laadunhallintajärjestelmien vaatimukset on integroitu osaksi päivittäistä tekemistämme. Ne auttavat meitä erinomaisen laadun tuottamisessa ja ylläpitämisessä niin tuotteiden ja asiakaspalvelun kuin työturvallisuuden, työhyvinvoinnin, ympäristösuojelun ja kestävän kehityksen osa-alueilla, kertoo toimitusjohtaja Outi Laine.

Leo Laineella on useita mittareita järjestelmiensä toimivuuden todentamiseksi. Yrityksen työturvallisuus on jo pitkään ollut korkealla tasolla ja sen osalta keskittyminen kohdistuu erityisesti ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. Painopiste on juuri nyt ympäristökuormituksen vähentämisessä ja koko henkilöstö onkin lähtenyt hienosti mukaan jatkuvaan parantamiseen.

– Kierrätämme tuotantomme sivuvirrat 100-prosenttisesti. Kierrätämme myös muut tuottamamme jätteet sellaisella tehokkuudella, että kaatopaikalle päätyvän sekajätteen määrä on minimoitu lähelle nollaa. Tämä on onnistunut tekemällä kierrättämisestä mahdollisimman helppoa koko henkilökunnalle, jatkaa Laine.

Ympäristönäkökohdilla on merkitystä myös investointipäätöksiä tehtäessä, sillä ympäristöpolitiikkaansa noudattaen Leo Laine on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan.

Alkuvuodesta valmistunut tuotantotilojen 600 m2 laajennusosa lämpiää tuotantoprosessista kerätyllä lämmöllä ja uuden sukupolven laiteinvestointien, ekstruusiolinjan ja alipainemuovauskoneen, energiatehokkuus on merkittävästi edeltäjiään parempi.

– Saimme syksyllä päätökseen kolme vuotta sitten aloitetun investoinnin uudesta ekstruusiolinjastosta. Linjaston sähkönkulutus on vain 50 % edeltäjänsä vastaavasta, kertoo tuotantopäällikkö Hans Kallionpää.